Posts

शिवशक्ती सोशल फौंडेशन : समाजसेवा हाच धर्म, माणुसकी हेच कर्म

#प्रमोदभाऊ #शेर चले बजार कुत्ते भोंके हजार

# प्रमोदभाऊ ✌✌ ✌ शेर चले बजार कुत्ते भोंके हजार ✌✌ ✌                                             जंगलाचा राजा सिंह ज्यावेळी जंगलातून फेरफटका मारत असतो. त्यावेळी हजारो कुत्री भुंकून त्या सिंहाला आम्ही हजारो आहोत आणि तू एकटा असे सांगण्याचा आणि भीती दाखविण्याचा निष्फळ आणि केविलवाणा प्रयत्न करतात. पण त्यात ते कधीच यशस्वी होत नाहीत. कारण सिंह आणि कुत्र्याची तुलनाचं होऊ शकत नाही. विशेष म्हणजे सिंह देखील अश्या भुंकणाऱ्या कुत्र्यांकडे लक्ष देत नाही. कारण त्याला माहिती आहे. प्रत्त्येक भुंकणाऱ्या कुत्र्याला त्याची जागा दाखवून द्यायची म्हंटल तर आपल्या धेयस्थानी योग्य वेळी आपण पोहचू शकत नाही. आणि असंही भुंकून-भुंकून आणि ओरडून या जंगलाचा राजा सिंह जंगलात फेरफटका मारत असल्याची माहिती ते सगळ्या प्राण्यांना देतात. त्यामुळे सिंहाला कोणताही अडथळा होत नाही. आणि सिंह आरामपणे आपला प्रवास पूर्ण करू शकतो.    #प्रमोदभाऊ  #शेर चले बजार कुत्ते भोंके हजार  असाच एक मनुष्यरूपी सिंह मा. प्रमोदभाऊ सर्वसामान्यांच्या हिताचे सामाजिक कार्य निस्वार्थी भावाने अविरतपणे करत आहेत. गोरगरीब, वंचित आणि मागा

17 Project Proposals For NGO : स्वयंसेवी/ सामाजिक संस्थाना अनुदान मिळविणेसाठीचे १७ रेडीमेड प्रस्ताव

चोरांचे वास्तव्य होते म्हणून श्री. चौरेश्वर : खंबाळे औंध येथील श्री. चौरेश्वर (महादेव) मंदिर

लहान थोरांचा नमस्कार हरपला : कै. बजरंग आप्पा मांडवे (नाना) ३१ मार्च १९३१ ते १६ ऑक्टोबर २०१८

वाचकांचे ज्ञानमंदिर: शिवशक्तीचे, कै. अधिकभाऊ मांडवे सार्वजनिक वाचनालय शिवाजीनगर ता. कडेगांव

कृषी औजारांची बँक : शिवशक्ती कृषी औजारे बँक

Buy Now